STTBẰNG KHEN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


1

- Thầy: Lê Phước Hậu

- Sinh năm 1977

- Quê quán: xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

- Đạt năm học: 2018-2019

- Ảnh

STT

BẰNG KHEN ỦY BAN NHÂN DÂN TỉNH
1

- Thầy: Lê Phước Hậu

- Sinh năm 1977

- Quê quán: xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

- Đạt năm học: 2014-2015; 2016-2017
2

- Thầy: Trần Văn Y

- Sinh năm 1976

- Quê quán: xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

- Đạt năm học: 2016-2017
3

- Cô: Nguyễn Xuân Quang.

- Sinh năm: 20/01/1987

- Quê quán: xã Tân Lược, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

- Đạt năm: 2016-2017

4

- Thầy: Nguyễn Văn Nhơn

- Sinh năm 1985

- Quê quán: xã An Bình A, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

- Đạt năm học: 2018-2019
5

- Thầy: Trần Văn Đang

- Sinh năm 1977

- Quê quán: xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

- Đạt năm học: 2018-2019
6

- Thầy: Ngô Văn Mỹ

- Sinh năm 1973

- Quê quán: xã An Bình A, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

- Đạt năm học: 2016-2017
7

- Cô: Huỳnh Thị Diệu

- Sinh năm 1978

- Quê quán: xã An Hòa, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

- Đạt năm học: 2016-2017
8

- Cô: Lê Phạm Phương Thảo.

- Sinh năm 1990

- Quê quán: xã Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Đạt năm học: 2017-2018
9

- Cô: Nguyễn Thị Kiều Phương

- Sinh năm 1977

- Quê quán: xã An Bình A, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

- Đạt năm học: 2018-2019

STTDANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ1

- Cô: Nguyễn Thị Như Nguyệt

- Sinh năm 1973

- Quê quán: xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.

- Đạt năm: 2003; 2004
2

- Cô: Dương Thị Ngọc Vui

- Sinh năm 1966

- Quê quán: xã An Bình A, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

- Đạt năm: 2004, 2005, 2012, 2017

3

- Cô: Nguyễn Thị Kiều Phương

- Sinh năm 1977

- Quê quán: xã An Bình A, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

- Đạt năm: 2004, 2012, 2018
4

- Cô: Nguyễn Thị Ngọc Thu

- Sinh năm 1966

- Quê quán: xã An Bình A, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

- Đạt năm: 2011, 2012, 2013, 2014, 2017
5

- Thầy: Lê Phước Hậu

- Sinh năm 1977

- Quê quán: xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

- Đạt năm: 2012, 2013 2014, 2015, 2017, 2018, 2019
6

- Thầy: Lê Văn Dõng

- Sinh năm 1971

- Quê quán: xã An Bình A, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

- Đạt năm: 2013, 2014
7

- Cô: Nguyễn Thị Bé Chính

- Sinh năm 1970

- Quê quán: xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

- Đạt năm học: 2014, 2015, 2017
8

- Thầy: Đỗ Văn Lòng

- Sinh năm 1972

- Quê quán: xã An Bình A, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

- Đạt năm: 2013, 2014
9

- Thầy: Đỗ Văn Chuồng

- Sinh năm 1975

- Quê quán: xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

- Đạt năm: 2014
10

- Thầy: Ngô Văn Mỹ

- Sinh năm 1973

- Quê quán: xã An Bình A, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

- Đạt năm: 2015, 2016
11

- Cô: Lê Phạm Phương Thảo.

- Sinh năm 1990

- Quê quán: xã Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Đạt năm: 2017, 2018, 2019
12

- Thầy: Trần Văn Đang

- Sinh năm 1977

- Quê quán: xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

- Đạt năm: 2017, 2019
13

- Thầy: Bùi Văn Lương

- Sinh năm 1974

- Quê quán: xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

- Đạt năm: 2017
14

- Cô: Nguyễn Thị Viên

- Sinh năm 1986

- Quê quán: xã Hoàng Trung, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

- Đạt năm: 201715

- Thầy: Nguyễn Văn Nhơn

- Sinh năm 1985

- Quê quán: xã An Bình A, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

- Đạt năm: 2018, 2019
16

- Thầy: Lê Thành Duẩn

- Sinh năm 1988

- Quê quán: xã An Bình A, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

- Đạt năm học: 2018

STTDANH HIỆU GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TỈNH
1

- Cô: Nguyễn Thị Kiều Phương

- Sinh năm 1977

- Quê quán: xã An Bình A, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

- Đạt năm học: 2003-20042

- Cô: Nguyễn Thị Như Nguyệt

- Sinh năm 1973

- Quê quán: xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.

- Đạt năm học: 2003-2004


3

- Cô: Mai Thị Cẩm Nhung

- Sinh năm 1981

- Quê quán: xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

- Đạt năm học: 2008-20094

- Cô: Lê Phạm Phương Thảo.

- Sinh năm 1990

- Quê quán: xã Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Đạt năm học: 2016-2017


5

- Thầy: Nguyễn Văn Nhơn

- Sinh năm 1985

- Quê quán: xã An Bình A, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

- Đạt năm học: 2018-2019

6- Cô: Nguyễn Xuân Quang
 DANH HIỆU GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP THỊ XÃ
1

- Cô: Mai Thị Cúc Nga

- Sinh năm 1965

- Quê quán: xã An Bình A, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

- Đạt năm học: 1997-1998; 1998-1999 

2

- Cô: Nguyễn Thị Ngọc Thu

- Sinh năm 1966

- Quê quán: xã An Bình A, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

- Đạt năm học: 2000-2001

3

- Cô: Nguyễn Thị Kiều Phương

- Sinh năm 1977

- Quê quán: xã An Bình A, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

- Đạt năm học: 2003-2004

4

- Cô: Nguyễn Thị Như Nguyệt

- Sinh năm 1973

- Quê quán: xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.

- Đạt năm học: 1996-1997; 2020-2003; 2003-2004


5

- Cô: Huỳnh Thị Thái Phương

- Sinh năm 1977

- Quê quán: tỉnh Tiền Giang.

- Đạt năm học: 2006-2007

6

- Cô: Mai Thị Cẩm Nhung

- Sinh năm 1981

- Quê quán: xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

- Đạt năm học: 2008-2009


7

- Thầy: Huỳnh Ngọc Liệp

- Sinh năm 1975

- Quê quán: xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

- Đạt năm học: 2006-2007


8

- Cô: Dương Thị Ngọc Vui

- Sinh năm 1966

- Quê quán: xã An Bình A, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

- Đạt năm học: 2008-2009; 2010-2011

9

- Cô: Nguyễn Thị Bé Chính

- Sinh năm 1970

- Quê quán: xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

- Đạt năm học: 2010-2011


10

- Thầy: Lê Văn Dõng

- Sinh năm 1971

- Quê quán: xã An Bình A, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

- Đạt năm học: 2010-2011

11

- Cô: Huỳnh Thị Diệu

- Sinh năm 1978

- Quê quán: xã An Hòa, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

- Đạt năm học: 2010-2011

12

- Thầy: Nguyễn Minh Tuấn

- Sinh năm 1968

- Quê quán: xã Long Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.

- Đạt năm học: 2010-2011

13

- Cô: Nguyễn Xuân Quang.

- Sinh năm: 20/01/1987

- Quê quán: xã Tân Lược, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

- Đạt năm học: 2014-2015; 2018-2019

14

- Thầy: Nguyễn Văn Nhơn

- Sinh năm 1985

- Quê quán: xã An Bình A, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

- Đạt năm học: 2014-2015; 2018-2019


15

- Cô: Lê Phạm Phương Thảo.

- Sinh năm 1990

- Quê quán: xã Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Đạt năm học: 2016-2017

16

- Thầy: Ngô Văn Mỹ

- Sinh năm 1973

- Quê quán: xã An Bình A, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

- Đạt năm học: 2018-2019

17

- Cô: Nguyễn Thị Viên

- Sinh năm 1986

- Quê quán: xã Hoàng Trung, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

- Đạt năm học: 2016-2017


18

- Thầy: Bùi Văn Lương

- Sinh năm 1974

- Quê quán: xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

- Đạt năm học: 2016-2017


19

- Thầy: Trần Văn Đang

- Sinh năm 1977

- Quê quán: xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

- Đạt năm học: 2018-2019


20

- Thầy: Nguyễn Văn Nam

- Sinh năm 1984

- Quê quán: tỉnh Bến Tre.

- Đạt năm học: 2018-2019


21

- Thầy: Lê Thành Duẩn

- Sinh năm 1988

- Quê quán: xã An Bình A, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

- Đạt năm học: 2018-2019