LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG

 

Trường Tiểu học An Bình A được thành lập ngày 07 tháng 8 năm 2019 trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học An Bình A1 vào Trường Tiểu học An Bình A3 thành Trường Tiểu học An Bình A.

Trường Tiểu học An Bình A tọa lạc tại ấp An Hòa, xã An Bình A, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Trường có 4 điểm với tổng diện tích là 13.576m2, tổng số lớp: 33 lớp, tổng số học sinh: 1.044 em; Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên là 51 người. Trong đó có 42 đảng viên.

Tiền thân của Trường Tiểu học An Bình A là Tiểu học An Bình A3 và Tiểu học An Bình A1.

Trường Tiểu học An Bình A3 được thành lập ngày 15 tháng 08 năm 1992 trên cơ sở tách ra từ trường phổ thông cơ sở An Bình A2. Đến năm học 2006-2007 trường được UBND huyện Hồng Ngự tách ra thành 2 trường là Tiểu học An Bình A2 và Tiểu học An Bình A3. Ngày 16 tháng 8 năm 2013, UBND thị xã Hồng Ngự sáp nhập 2 trường là Tiểu học An Bình A2 và Tiểu học An Bình A3 thành lập Trường Tiểu học An Bình A3; Trường được UBND tỉnh Đồng Tháp công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia mức 1 theo quyết định số 1024/QĐ-UBND.HC, ngày 14 tháng 11 năm 2012. Năm học 2014 - 2015 Trường được Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Đồng Tháp công nhận đạt mức chất lượng giáo dục cấp độ 1.

Trường Tiểu học An Bình A1 Năm 1992 trường được thành lập với tên là Trường Tiểu học An Bình A2. Năm 1999 sáp nhập Trường Tiểu học An Bình A2 vào Trường Tiểu học An Bình A1 lấy tên mới là trường Tiểu học An Bình A1. Trường được UBND tỉnh Đồng Tháp công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia mức 1 theo quyết định số 32/QĐ-UBND.HC, ngày 24 tháng 10 năm 2006. Năm học 2014 - 2015 Trường được Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Đồng Tháp công nhận đạt mức chất lượng giáo dục cấp độ 1.