cổng trường

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG

Trường Tiểu học An Bình A3 tọa lạc tại ấp An Hòa, xã An Bình A, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
Trường được thành lập ngày 15 tháng 08 năm 1992 trên cơ sở tách ra từ trường phổ thông cơ sở An Bình A2. Trường có 3 điểm với tổng số phòng học là 18 phòng; Số lớp là 35 lớp; Số cán bộ giáo viên, nhân viên là 38 người.
Năm học 2006 - 2007 Trường được Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự tách ra thành 2 trường là Trường Tiểu học An Bình A3 và Trường Tiểu học An Bình A2. Trường Tiểu học An Bình A3 có 1 điểm với tổng số phòng học là 12 phòng; Số lớp là 18 lớp; Số cán bộ giáo viên, nhân viên là 31 người.
Năm học 2012 - 2013 Trường được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia mức 1 theo quyết định số 1024/QĐ-UBND.HC, ngày 14 tháng 11 năm 2012.
Năm học 2013 - 2014 Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Ngự sáp nhập Trường  Tiểu học An Bình A3 và Trường Tiểu học An Bình A2 thành lập Trường Tiểu học An Bình A3; Trường có 2 điểm với tổng số phòng học là 30 phòng; Số lớp là 30 lớp; Số cán bộ giáo viên, nhân viên là 48 người.
Năm học 2014 - 2015 Trường được Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Đồng Tháp công nhận đạt mức chất lượng giáo dục cấp độ 1.
Đến nay Trường Tiểu học An Bình A3 có 2 điểm với tổng diện tích là 7.576m2 với tổng số lớp 27 lớp/775 học sinh; Số Cán bộ, Giáo viên, nhân viên là 46 người. Tổng số đảng viên 33 người.

Dãy phòng học văn hóa

Dãy phòng hành chính và phòng phục vụ học tập